logo-kol-ha

על גירושים ונכסים – מה עושים עם הבית?

נלי, צוות קול האישה
נלי, צוות קול האישה

נלי, חוקרת העסקים הקטנים מהצד הנשי, ידועה בתור כזו שחופרת לעומק עד שמוצאת את אשר על ליבה ובכיסה

כשאנחנו מחליטים להינשא לבחיר או בחירת ליבנו, לרוב מדובר בהתאהבות של פעם בחיים, לא כזו שאנחנו מוותרים עליה, בטח לא חושבים על גירושים. יחד עם זאת, לצערנו אחוז המתגרשים גם בישראל וגם בעולם עולה כל הזמן ולכן אם אתם מספיק חכמים, שווה לחשוב על הדברים מראש ולנסח הסכם, במיוחד אם אתם נכנסים לקשר עם רכוש בסכומים גבוהים. הכל על גירושים ונכסים בהמשך הכתבה.

מה החוק אומר?

כשבית הדין הרבני נותן גט, הרכוש מתחלק ברוב המקרים באופן שוויוני, גם אם לא תמיד שווה בשווה, בין שני בני הזוג. במהלך הגירושין, שני בני הזוג צריכים להחליט על חלוקת הנכסים, הכספים והבית באופן ששניהם יסכימו עליו, או בהתאם להסכם ממון, אם קיים, שנערך ונחתם לפני הנישואין.חלוקה שוויונית פירושה חלוקה הוגנת, ובהעדר הסכמה על חלוקה הוגנת, ניתן לפנות לאיש מקצוע חיצוני שיסייע בחלוקת הרכוש, ויספק לבני הזוג ייעוץ משכנתא. בכל אופן, חשוב לציין כי יש הבדל ניכר בין זוגות שמחליטים להינשא תחת חופה וקידושין, טקס דתי, הכולל הגעה אל הרבנות וחתימה על כתובה לבין זוגות שבוחרים דווקא בטקס אזרחי במטרה שלא להיקלע לסיטואציות המסובכות הללו מראש.

רכוש משותף או רכוש נפרד

קיימים שני סוגים של רכוש לצורכי גירושין. רכוש שבני הזוג רכשו במהלך הנישואין נקרא "רכוש משותף". רכוש שהיה לכם לפני הנישואין, או שניתן במתנה רק לכם ממישהו אחר מלבד בן או בת הזוג נקרא "רכוש נפרד". ניתן לחלק רכוש משותף בין שני בני הזוג.

אין זה משנה השם של מי מבני הזוג רשום על חשבונית רכישת הרכוש המשותף. כך, למשל, אם בני הזוג רכשו ביחד בית, אבל רק שמו של הבעל כתוב במסמכי הרכישה, האישה עדיין תהיה זכאית לחלק משווי הבית, אם הם מתגרשים.

מה זה רכוש נפרד?

רכוש נפרד הוא רכוש שהיה בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין. כך, למשל רכב שהיה בבעלות האישה לפני נישואיה נחשב כרכוש נפרד. כל ירושה שאחד מבני הזוג מקבל, גם במהלך הנישואין, היא רכוש נפרד. כך גם מתנות אישיות, אלא אם כן התקבלו מבן או בת הזוג.

רכוש נפרד יכול להפוך לרכוש זוגי במקרה שהוא משמש את שני בני הזוג. אם, לדוגמא, אחד מבני הזוג משתמש בכסף שהיה לו לפני הנישואין על מנת לקנות בית לבני הזוג, הכסף הזה עשוי להפוך לרכוש זוגי.

מה קורה אם ערך הרכוש הנפרד עולה במהלך הנישואין?

אם ערך הנכס הנפרד עולה כתוצאה משינויים אקראיים בשוק, אזי עליית הערך היא עדיין רכוש נפרד. אם ערך הנכס עולה בגלל שבן או בת הזוג סייעו בהשבחת הנכס, הרי שעליית הערך עשויה להיחשב לרכוש זוגי.

תוכניות פנסיה, למשל, ותוכניות קופות גמל או כל תוכנית פרישה אחרת, נחשבות כרכוש זוגי. החלק של התוכניות האלו שבן הזוג הרוויח במהלך הנישואין, יחולק בין בני הזוג בהתאם להסכם גירושין ששניהם יסכימו על תנאיו, או בהעדר הסכמה, על ידי מגשר או על ידי בית המשפט.

שיקול האשמה בגירושין וההשפעה על חלוקת הרכוש

ברוב המקרים, אין השפעה על אשמת אחד הצדדים בגירושין, על חלוקת הרכוש. במקרים של התעללות, בדרך כלל חייבת להיות רמה של עבירה אלימה על מנת להשפיע על החלוקה, והיא צפויה להיות מושפעת יותר אם אחד מבני הזוג סירב לסייע בפרנסת המשפחה או גרם לאובדן כספים משמעותיים, מעבר ליכולת המשפחה להחזיר את החובות.

פייסבוק
לינקדאין
ווטסאפ
כתבות נוספות שיעניינו אותך